Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy

Arjessa Yhtiöiden Hyvinvointipalveluja toteuttavat yhtiöt Riihenaika, Askelmerkki ja ent. Oma Sydän Oy sekä Pienkoti Aura Oy:n Itsenäistymiskodit Aava -yksikkö sulautuvat kevään 2017 aikana yhteen Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy:ksi. Palvelujen laskutus tapahtuu Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy:n kautta 1.1.2017 lähtien.

Yhtiöiden paikallinen henkilöstö säilyy samana ja palvelut jatkuvat katkeamattomina. Muutos ei vaadi tilaajalta toimenpiteitä käynnissä olevien asiakkuuksien suhteen. Yhteistyö jatkuu tutulla tavalla paikallisen, ammattitaitoisen henkilöstön tuottamina palveluina

Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy kokoaa yhteen Arjessa Yhtiöiden asiakkaan arkeen ja kotiin toteutettavat hyvinvointipalvelut. Palveluihin
kuuluvat lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevät palvelut, sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ja työelämäpalvelut.

Organisaatiomuutos parantaa entisestään palvelujen laatua ja saatavuutta.

Palvelujen tilaaminen tapahtuu edelleen alueellisten toiminnanjohtajien ja lähiesimiesten kautta.

Hyvinvointipalvelut Arjessa tukee kokonaisvaltaisesti asiakkaiden arkea

Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy tarjoaa asiakkailleen elämän eri tilanteita varten kattavat palvelut, joita on toteuttamassa moniammatillisen osaamisen omaava henkilöstö. Vaikuttava ja paikallinen arjen ammattitaito sekä joustava työote takaavat asiakaslähtöisen kokemuksen ja hyvinvointia lisäävät tulokset.

Ennaltaehkäisevät palvelut ja lastensuojelun avohuollon palvelut vastaavat laajasti perheiden tarpeisiin. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja lastensuojelun avohuollon tukitoimina toteutettavat palvelut tukevat lapsia, nuoria ja perheitä esimerkiksi tehostetun perhetyön, ammatillisen tukihenkilötyön,avoperhekuntoutuksen, perheiden tapaamispalveluiden, ryhmätoiminnan ja lapsiperheiden kotipalvelun keinoin.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut tukevat mielenterveys-, päihde-, vammais- ja kriminaalihuollon sekä aikuissosiaalityön asiakkaiden kuntoutumista.
Ammatillisen tukihenkilön tuki mahdollistaa asiakkaan mielekkään asumisen omassa kodissa tai kauttamme järjestettävässä asunnossa. Sosiaalinen
kuntoutus kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan työelämävalmiuksien ja yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseen.

Työelämäpalvelut tukee asiakkaita monipuolisesti erilaisissa työelämän muutostilanteissa. Työhönvalmennus ja uravalmennus parantavat yksilöllisesti ja vaikuttavasti asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on löytää uusi ammatillinen suunta vakuutuskuntoutuksen asiakkaana olevalle henkilölle, jonka työkyky on heikentynyt tai joka ei voi jatkaa nykyisessä työssään terveydellisistä syistä.


Kysy lisää:

Janne Telén
palvelujohtaja, hyvinvointipalvelut
p. 044 025 9030
janne.telen@arjessa.com

Pekka Kivisaari
toimialajohtaja,
ennaltaehkäisevät palvelut
p. 044 541 2400
pekka.kivisaari@arjessa.com

Heikki Laukkanen
toimialajohtaja,
sosiaalisen kuntoutuksen palvelut
p. 0400 922 675
heikki.laukkanen@arjessa.com

Jouni Sipiläinen
toimialajohtaja, työelämäpalvelut
p. 040 767 1666
jouni.sipilainen@arjessa.com