Jälkihuolto


Jälkihuoltotyöskentely on palvelukokonaisuus, joka on suunnattu itsenäisen elämän aloittamiseen tukea tarvitseville nuorille. Lähtökohtana työskentelylle on toimiva vuorovaikutus ja työntekijän aito läsnäolo, joka mahdollistaa luottamuksellisen suhteen syntymisen.

Palvelukokonaisuus voidaan toteuttaa myös nuorten aikuisten perheissä tai maahanmuuttajanuorten kanssa osana kotoutumisprosessia. Palvelu voidaan toteuttaa esimerkiksi aikuissosiaalityön, ehkäisevän lastensuojelun, vammaispalveluiden tai sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna.

Lähtökohtana työskentelylle on toimiva vuorovaikutus ja työntekijän aito läsnäolo, joka mahdollistaa luottamuksellisen suhteen syntymisen.

Työskentelyn tavoitteena on auttaa nuorta elämään toimivampaa arkea. Tuemme ja autamme nuorta löytämään elämän merkityksellisiä asioita ja ihmissuhteita sekä löytämään motivaation kehittymiseen. Työskentely tähtää nuoren itsetunnon ja itsetuntemuksen lisääntymiseen. Ratkaisukeskeinen työotteemme suuntaa työskentelyn nuoren tulevaisuuteen, sen selkiyttämiseen ja hallintaan. Työskentelyyn sisältyy konkreettista ohjausta ja neuvontaa arkisten asiointien hoitamiseen.

Työskentelyn tavoitteita tarkistetaan yhdessä asiakkaan sekä sosiaalityöntekijän kanssa säännöllisesti ja palvelukokonaisuutta voidaan tarvittaessa muuttaa joustavasti. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhdessä töitä.

Kattava palveluverkostomme jälkihuollon tukena

Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy:n palveluverkosto kattaa suurimmat kasvukeskukset ja niitä ympäröivät kunnat. Kysy lisää lähimmästä toimipisteestä!

Yhteystiedot ja toimipisteet