Ammatillinen tukihenkilötyö


Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperheille. Työskentely rakennetaan yksilöllisesti ja tapauskohtaisen tarpeen mukaisesti.

Ammatillinen tukihenkilö voi auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Päihteettömyyden tukeminen
 • Perheen ristiriitojen selvittäminen
 • Sosiaalisten taitojen vahvistaminen
 • Neurologiset haasteiden ymmärtäminen
 • Psykiatristen haasteiden tunnistaminen ja hoitoonohjaus
  sekä hoidon tukeminen
 • Tukea vuorokausirytmin löytämiseen
 • Auttaa löytämään omat voimavaransa ja selviytymiskeinonsa
 • Tarjota turvallinen ja luottamuksellinen aikuinen
 • Koulunkäynnin tukeminen
 • Arjen asioiden tukeminen ja harjoittelu
 • Rikoksettoman elämän tukeminen
 • Mielekkään tekemisen löytäminen
 • Opiskeluun ohjaaminen

Työskentelyjakso sisältää:

 • Tavoitteet, tapaamiset ja kesto määritellään yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa aloitusneuvottelussa.
 • Työskentelyn viitekehyksenä ovat kiintymyssuhdeteoria, vuorovaikutuksen tukeminen ja reflektiivisyyden tukeminen.
 • Työryhmän moniammatillisuus takaa asiakkaiden erityistarpeiden huomioimisen työskentelyssä, esimerkiksi päihdetyön, väkivaltatyön, kriisityön, vauvatyön ja neuropsykiatrisen osaamisen osalta.
 • Toimintatapaa ohjaavina perusarvoina ovat puheeksi ottaminen, avoin ja suora kommunikointi sekä asiakkaan kunnioittaminen.
 • Työskentelyn sisältö määräytyy ensisijaisesti lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan tukien lapsen ikätasoista kehitysvaihetta.
 • Vanhemmuuden tukeminen ja vahvistaminen sisältää mm. arjen vakauttamista ja tarpeen mukaan parisuhdetyöskentelyä ja psyykkisen voinnin tukemista.
 • Tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa.Ajantasainen dokumentointi ja yhteenveto.

Kesto

Tukihenkilötoiminta on määräaikaista ja sen kesto ja tavoitteet täsmennetään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Palvelu käynnistyy tavallisesti yhteistapaamisella sosiaalityöntekijän, tukihenkilön ja asiakkaan kesken. Lähtökohtana on, että tavoitteiden toteutumista ja palvelun jatkoa arvioidaan yhteistapaamisessa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kanssa n. 3-4 kk välein.