Ennaltaehkäisevät palvelutEnnaltaehkäisevät palvelut ja lastensuojelun avohuollon palvelut vastaavat laajasti perheiden tarpeisiin. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja lastensuojelun avohuollon tukitoimina toteutettavat palvelut tukevat lapsia, nuoria ja perheitä esimerkiksi tehostetun perhetyön, ammatillisen tukihenkilötyön,avoperhekuntoutuksen, perheiden tapaamispalveluiden, ryhmätoiminnan ja lapsiperheiden kotipalvelun keinoin.


Palvelut

Meiltä voit saada käyttöösi asiantuntevien ammattilaisten erityisosaamisen: sosiaalityöntekijän arviointi- ja asiakastyö, kasvatus- ja perheneuvonta joko työparina kunnan työntekijän kanssa tai ulkoistettuna.
Ammatillinen tukihenkilö tukee asiakasta tämän tavoitteiden saavuttamisessa osana asiakkaan muuta verkostoa. Tukihenkilötyö on luonteeltaan jalkautuvaa.
Avoperhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakasperheille, jotka tarvitsevat pidempiaikaista ja intensiivistä tukea kotiin. Avoperhekuntoutus toteutuu siinä ympäristössä, missä perhe haasteet kohtaa.
Jälkihuoltotyöskentely on palvelukokonaisuus, joka on suunnattu itsenäisen elämän aloittamiseen tukea tarvitseville nuorille.
Koulunkäynnin tuki on yksilöllisesti räätälöity palvelukokonaisuus lapsen koulunkäynnin turvaamiseksi.
Kriisiperhetyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperheille avuksi akuutteihin kriisitilanteisiin.
Perhetyö sisältää perheen kotona ja arkiympäristössä toteutettavaa työtä. Palvelumme on aina tavoitteellista, perheen hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää määräaikaista työskentelyä.
Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tukea ja apua lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Konkreettista apua arjessa selviytymiseen ja kodinhoitoon.
Tuetut ja valvotut tapaamiset voidaan järjestää Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy:n toimitiloissa, perheen kotona, sukulaisten kotona tai kunnan osoittamissa tiloissa.

Yhteystiedot ja toimipisteet (tiedustelut, asiakasohjaus, laskutus)

Kysy lisää:

Janne Telén
palvelujohtaja, hyvinvointipalvelut
janne.telen@arjessa.com
p. 044 025 9030

Pekka Kivisaari
toimialajohtaja, ennaltaehkäisevät palvelut
pekka.kivisaari@arjessa.com
p. 044 541 2400