Työelämäpalvelut


Toteutamme monipuolisia työelämäpalveluita erilaisiin muutostilanteisiin työelämässä ja työyhteisössä. Palveluvalikoimaamme kuuluvat mm. työhönvalmennus, uravalmennus, työnohjaus, työyhteisösovittelut ja outplacement.

Henkilötasolla palvelut keskittyvät yksilön työnhakuvalmiuksien kehittämiseen,ammatinvalinnallisiin kysymyksiin ja aktiiviseen piilotyöpaikkojen etsimiseen. Työyhteisöille suunnatut palvelumme painottuvat sekä työyhteisöiden kehittämiseen liittyviin palveluihin että osaamisen ja organisaatioiden kehittämiseen.

Toteutamme työllisyyspalveluita useilla eri paikkakunnilla yhteistyössä paikallisten työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntien työllisyysyksiköiden kanssa. Työyhteisöille suunnatut palvelut toimivat koko Suomen alueella. Lisäksi toteutamme erilaisia koulutuksia, työnhakuvalmennuksia sekä nuorten työllisyyspalveluja.


Toimipisteet ja yhteystiedot

Kysy lisää:
Jouni Sipiläinen, toimialajohtaja, työelämäpalvelut
puh. 040 767 1666
jouni.sipilainen@arjessa.com


TYÖELÄMÄPALVELUMME:

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on yksilöllistä, asiakkaalle räätälöityä palvelua, jossa huomioimme asiakkaan kokonaistilanteen ja tavoitteet. Työhönvalmentajamme tukevat työnhaussa, omien vahvuuksien ja osaamisen markkinoinnissa, ammatinvalinnallisissa kysymyksissä, yhteydenotoissa työnantajiin, haastatteluihin valmistutumisessa ja uuden työn aloittamisessa. Palveluun ohjaudutaan esim. TE-toimiston kautta tai kunnan työllisyyspalvelujen lähetteellä.


Uravalmennus

Uravalmennuksessa tuemme asiakasta ammatinvalintaan ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvien kysymysten ratkaisemisessa, työelämään sijoittumisessa ja elinikäisessä oppimisessa. Keskitymme henkilökohtaisten ammatillisten tavoitteiden täsmentämiseen ja arvioimme tilannetta suhteessa työelämän mahdollisuuksiin. Tuemme ammatti- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä ja vahvistamme oppimismotivaatiota.


Kartoittava uravalmennus

Uravalmennuksessa tuemme asiakasta ammatinvalintaan ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvien kysymysten ratkaisemisessa, työelämään sijoittumisessa ja elinikäisessä oppimisessa. Keskitymme henkilökohtaisten ammatillisten tavoitteiden täsmentämiseen ja arvioimme tilannetta suhteessa työelämän mahdollisuuksiin. Tuemme ammatti- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä ja vahvistamme oppimismotivaatiota.


Työnohjaus

Tarjoamme työnohjausta työyhteisölle, työryhmälle, yksittäiselle työntekijälle tai esimiehelle. Esimiesten ja työntekijöiden hyvinvointi heijastuu työyhteisön ilmapiiriin ja siten suoraan myös työn laatuun. Työnohjaajamme tukevat tilanteen tutkimisessa ja uusien ratkaisumallien löytämisessä sekä tilanteen hallintaan ottamisessa. Työnohjaus antaa tukea työyhteisön kehittymiseen ja muutosten menestyksekkääseen toteuttamiseen.


Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelussa autamme työyhteisöä haastavissa tilanteissa, kuten organisaatiomuutoksiin liittyvissä konfliktitilanteissa tai yhteistyön kehittämisen haasteissa. Tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään molempia tyydyttävä ratkaisu ja laatia sopimus siitä, kuinka jatkossa toimitaan. Työyhteisösovittelijamme antavat tukea ratkaisun syntymisessä, vaikka vastuu riitatilanteen ratkaisusta säilyy osapuolilla.


Outplacement

Tarjoamme työelämän muutostilanteisiin palveluita, joiden tarkoituksena on tukea uuden työn tai muun ammatillisen vaihtoehdon löytämistä henkilökohtaisen suunnitelman pohjalta. Palvelun puitteissa valmennamme myös esimiehiä ja jatkavaa organisaatiota käsittelemään muutosta ja suuntautumaan eteenpäin.