Itsenäistymiskodit Aava


Itsenäistymiskodit Aava on nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa asumisen tukea nuorille mielenterveyskuntoutujille ja lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille. Tavoitteena on auttaa nuorta itsenäistymään tukien hänen psyykkistä vointiaan, yhteiskunnallista osallisuutta sekä sosiaalisia suhteita.

Aava sijaitsee Jyväskylässä Halssilan asuinalueella. Viihtyisiä tukiasuntoja on yhteensä 12, joista useimmissa on oma sauna. Asukkailla on myös käytössä yhteinen olohuone/keittiö, musiikki- ja toimintatila. Henkilökunta on paikalla ma-pe 7-19 ja la-su 9-17.

Aavan toiminnassa painottuvat oma-aikuissuhdetyö, toiminnanohjaus, erilaiset toiminnalliset ryhmät, psykoedukaatio sekä perhe- että verkostotyö. Palveluun voi sisällyttää myös asiakkaan kuntoutusta tukevia terapeuttisia ja luovia menetelmiä, kuten toimintaterapiaa, musiikkitoimintaa, perheterapiaa, seksuaalineuvontaa ja -terapiaa tai vaikkapa teatteritoimintaa.

Sijainti:

Vaajakoskentie 56 C 10
40400 Jyväskylä

Yhteystiedot:

Jani Nyyssönen
puh. 044 714 3981
jani.nyyssonen@arjessa.com