Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus tähtää asiakkaan toimintakyvyn kohenemiseen ja kuntoutumisen esteiden ylittämiseen. Sosiaalisen kuntouttamisen tavoitteena on luoda, palauttaa ja ylläpitää omaehtoisen selviytymisen, hyvän elämänlaadun ja elämänhallinnan edellytyksiä sekä tukea asiakkaiden itsenäisiä ja myönteisiä elämänvalintoja.

Kuntoutus perustuu aina yksilölliseen suunnitelmaan, jossa yhdessä asiakkaan ja tämän muiden mahdollisten tukitahojen kanssa sovitaan kuntoutuksen tavoitteista, keinoista ja arvioinnista. Kuntoutus on aina määräaikaista ja sen kesto sovitaan myös erikseen palvelua käynnistettäessä. Sosiaalinen kuntoutus suuntautuu tavallisesti kuntoutumiseen suhteessa erilaisiin haastaviin sosiaalisiin tilanteisiin ja kuntoutusta voidaan toteuttaa jalkautuvalla työotteella yhdessä asiakkaan arjessa.

Riihenaika Oy:n sosiaalinen kuntoutus pohjautuu aina asiakaskeskeisyyteen ja luottamukseen asiakkaan ja työntekijän välillä. Kuntoutuksesta vastaa aina yksi vastuuhenkilö, joka on asiakkaan kuntoutumisen tukena koko asiakasprosessin ajan.