Päiväryhmätoiminta


Päivätoiminta on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua ryhmätoimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa osallistujien toimintakykyä. Toiminta pitää sisällään keskustelua, liikuntaa, luovaa toimintaa, retkeilyä ja arkielämän taitojen hiomista. Päivätoiminnassa tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman hyvä itsenäinen toimintakyky. Palvelua toteutetaan toimintakykyä tukevalla ja kuntoutumista edistävällä työtavalla korostaen asiakkaan toimintakyvyn tukemista ja edistämistä. Asiakasta rohkaistaan omien voimavarojensa löytämiseen ja käyttämiseen sekä omatoimisuuteen. Kuntoutuksessa hyödynnetään lisäksi vertaistukea ammatillisen koulutuksen saaneen henkilöstön ohella.

Asiakasta tuetaan osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan ja hänen sosiaalisten verkostojensa säilymistä ja laajenemista tuetaan. Ryhmämuotoisen toiminnan ohessa on mahdollisuus myös säännölliseen yksilöohjaukseen. Päivätoiminnan sisältö ja viikoittaiset osallistumiskerrat määritellään palvelun alkaessa tehtävässä kuntoutussuunnitelmassa, joka laaditaan jokaiselle asiakkaalle.

Päiväryhmää ohjaavat ammattitaitoiset työntekijät, joilla on pitkä kokemus kuntoutustyöstä.