Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut tukevat mielenterveys-, päihde-, vammais- ja kriminaalihuollon sekä aikuissosiaalityön asiakkaiden kuntoutumista. Ammatillisentukihenkilön tuki mahdollistaa asiakkaan mielekkään asumisen omassakodissa tai kauttamme järjestettävässä asunnossa. Sosiaalinen kuntoutus kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan työelämävalmiuksien ja yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseen.

Palvelumme

Toteutamme tuetun asumisen palvelua eri kohderyhmille, esim. tuen tarpeessa oleville nuorille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, kriminaalitaustaisille sekä vammaispalveluiden asiakkaille.
Päivätoiminta on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua ryhmätoimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa osallistujien toimintakykyä.
Sosiaalinen kuntoutus tähtää asiakkaan toimintakyvyn kohenemiseen ja kuntoutumisen esteiden ylittämiseen.

Yhteystiedot ja toimipisteet (tiedustelut, asiakasohjaus, laskutus)

Kysy lisää:

Heikki Laukkanen
toimialajohtaja, sosiaalisen kuntoutuksen palvelut
p. 0400 922 675
heikki.laukkanen@arjessa.com