Palvelumme 

Ennaltaehkäisevät palvelut

Ennaltaehkäisevät palvelut vastaavat laajasti perheiden tarpeisiin sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina ja lastensuojelun avohuollon tukitoimina.

 

Asiantuntijatyö

Meiltä voit saada käyttöösi asiantuntevien ammattilaisten erityisosaamisen: sosiaalityöntekijän arviointi- ja asiakastyö, kasvatus- ja perheneuvonta joko työparina kunnan työntekijän kanssa tai ulkoistettuna.

 

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilö tukee asiakasta tämän tavoitteiden saavuttamisessa osana asiakkaan muuta verkostoa. Tukihenkilötyö on luonteeltaan jalkautuvaa.

 

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut tukevat mielenterveys-, päihde-, vammais- ja kriminaalihuollon sekä aikuissosiaalityön asiakkaiden kuntoutumista.

 

Työelämäpalvelut

Toteutamme monipuolisia työelämäpalveluita erilaisiin muutostilanteisiin työelämässä ja työyhteisössä. Palveluvalikoimaamme kuuluvat mm. työhönvalmennus, uravalmennus, työnohjaus, työyhteisösovittelut ja outplacement.

 

Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakasperheille, jotka tarvitsevat pidempiaikaista ja intensiivistä tukea kotiin. Avoperhekuntoutus toteutuu siinä ympäristössä, missä perhe haasteet kohtaa.

 

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on löytää uusi ammatillinen suunta henkilöille, joiden työkyky on heikentynyt.

 

Jälkihuolto

Jälkihuoltotyöskentely on palvelukokonaisuus, joka on suunnattu itsenäisen elämän aloittamiseen tukea tarvitseville nuorille.

 

Talous- ja velkaohjaus

Talous- ja velkaohjauksen tavoitteena on selvittää asiakkaamme kanssa yhdessä tämän talous- ja velkatilannetta, sekä ohjata ja neuvoa talouden hallintaan saamisessa.

 

Koulunkäynnin tuki

Koulunkäynnin tuki on yksilöllisesti räätälöity palvelukokonaisuus lapsen koulunkäynnin turvaamiseksi.

 

Itsenäistymiskodit Aava

Aava on nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa asumisen tukea nuorille mielenterveyskuntoutujille ja lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille.

 

Kriisiperhetyö

Kriisiperhetyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperheille avuksi akuutteihin kriisitilanteisiin.

 

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhetyö sisältää perheen kotona ja arkiympäristössä toteutettavaa työtä. Palvelumme on aina tavoitteellista, perheen hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää määräaikaista työskentelyä.

 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tukea ja apua lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Konkreettista apua arjessa selviytymiseen ja kodinhoitoon.

 

Tuetut ja valvotut tapaamiset

Tuetut ja valvotut tapaamiset voidaan järjestää Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy:n toimitiloissa, perheen kotona, sukulaisten kotona tai kunnan osoittamissa tiloissa.

 

Päiväryhmätoiminta

Päivätoiminta on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua ryhmätoimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa osallistujien toimintakykyä.

 

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus tähtää asiakkaan toimintakyvyn kohenemiseen ja kuntoutumisen esteiden ylittämiseen.