Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy / Riihenaika

Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy kokoaa yhteen Arjessa Yhtiöiden asiakkaan arkeen ja kotiin toteutettavat hyvinvointipalvelut. Palveluihinkuuluvat lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevät palvelut, sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ja työelämäpalvelut.

Arjessa Yhtiöiden Hyvinvointipalveluja toteuttavat yhtiöt Riihenaika, Askelmerkki ja ent. Oma Sydän Oy sekä Pienkoti Arjessa Oy:n Itsenäistymiskodit Aava -yksikkö sulautuvat kevään 2017 aikana yhteen Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy:öön. Yhtiöiden paikallinen henkilöstö säilyy samana ja palvelut jatkuvat katkeamattomina. Palvelujen tilaaminen tapahtuu jatkossakin paikallisen toiminnanjohtajan ja lähiesimiesten kautta. Yhteistyö jatkuu tutulla tavalla paikallisen, ammattitaitoisen henkilöstön tuottamina palveluina.

Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy toimii valtakunnallisesti, vahvaan paikalliseen ammattitaitoon nojaten.


Hyvinvointipalvelumme

Ennaltaehkäisevät palvelut ja lastensuojelun avohuollon palvelut vastaavat laajasti perheiden tarpeisiin. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja lastensuojelun avohuollon tukitoimina toteutettavat palvelut tukevat lapsia, nuoria ja perheitä esimerkiksi tehostetun perhetyön, ammatillisen tukihenkilötyön,avoperhekuntoutuksen, perheiden tapaamispalveluiden, ryhmätoiminnan ja lapsiperheiden kotipalvelun keinoin.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut tukevat mielenterveys-, päihde-, vammais- ja kriminaalihuollon sekä aikuissosiaalityön asiakkaiden kuntoutumista.
Tuettu asuminen mahdollistaa asiakkaan mielekkään asumisen omassakodissa tai kauttamme järjestettävässä asunnossa. Sosiaalinen kuntoutus kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan työelämävalmiuksien ja yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseen.

Työelämäpalvelut tukevat asiakkaita monipuolisesti erilaisissa työelämän muutostilanteissa. Työhönvalmennus ja uravalmennus parantavat yksilöllisesti ja vaikuttavasti asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on löytää uusi ammatillinen suunta vakuutuskuntoutuksen asiakkaana olevalle henkilölle, jonka työkyky on heikentynyt tai joka ei voi jatkaa nykyisessä työssään terveydellisistä syistä.


Työssämme pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, käytännöllisyyttä ja luotettavuutta. Henkilöstöllämme on pitkä kokemus erilaisista haastavista asiakasryhmistä ja –tilanteista.

Palvelumme

Palvelumme ovat joustavia ja asiakkaan
tarpeen mukaan räätälöityjä.
Työskentelemme tarvittaessa myös
iltaisin ja viikonloppuisin.